ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนสุดใจวิทยา / โรงเรียนสุดใจวิทยาเปิดทำการทุกวัน / เปิดรับสมัครนักเรียนแล้ววันนี้
เตรียมอนุบาล
รับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาล เมื่อมีอายุครบ 2 ปีเต็ม ณ เดือน พฤษภาคม ในปีที่สมัครเรียน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
อนุบาล
รับสมัครนักเรียนอนุบาล 1 เมื่อมีอายุครบ 3 ปีเต็ม ณ เดือน พฤษภาคม ในปีที่สมัครเรียน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ประถม - มัธยม
รับสมัครนักเรียนประถม 1 เมื่อมีอายุครบ 6 ปีเต็ม ณ เดือน พฤษภาคม ในปีที่สมัครเรียน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องแบบ
เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบลูกเสือ เครื่องแบบพละ เครื่องแบบผ้าไทย เครื่องแบบเทควันโด ดูข้อมูลเพิ่มเติม